Villkor och allmänna regler

Allmänna villkor för beställningar i ABF-huset

Definitioner

Beställaren är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör avses den anläggning som levererar beställningen (Två Grabbar Kök AB). En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställd antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

Priser i beställning

Priserna i beställningsformuläret avser exkl.moms.

Beställning

Beställning sker skriftlig via Två Grabbar Köks hemsida.

Avbokningsvillkor

Avbeställning skall ske skriftlig. För totala avbeställningar tillämpar vi HRFs villkor och debiterar 50% av beställningens värde om avbeställningen sker SENARE än 7 arbetsdagar innan leveransdag. Vid avbeställning av del av beställningen, senare än 7 dagar innan, fakturerar Två Grabbar & Kök 50% av den avbeställda delen.
Vid avbeställningar 48h innan arrangemang debiterar vi 100% av avtalade bokningsvärde.

Fakturering

Vid beställningen så godkänner kund fakturering á 10 dgr netto om inget annat är överenskommet. Kund godkänner även faktureringsavgift om 30kr för hanteringen av faktura.

Invändningar mot fakturan skall ske inom 8 dagar från utfärdat datum.

Vi ställer inte fakturor till utlandet utom bara inom Sverige.

Tillbaka